Sunday, November 29, 2009

Fakta yang tidak dapat dinafikan mengenai insurans hayat

  • samada anda beli atau tidak anda telah pun dilindungi...
samada anda membayar premium atau tidak,anda telah bayar...

  • dalam kebanyakkan kes,insuran hayat adalah percuma..
  • pembelian adalah kesilapan,tidak membeli juga adalah satu kesilapan..
  • kita membeli insuran hayat semasa kita tidak memerlukannya,tetapi bila kita perlukan kita tidak dapat membelinya lagi...
  • orang kaya memerlukan insuran hayat,orang miskin lebih memerlukan insuran hayat...
  • orang bujang memerlukan insuran,orang yang telah berkahwin lebih memerlukan insuran..
  • pembelian insuran bukanlah perbelanjaan tetapi adalah simpanan...
  • pembayaran premium bukanlah masalah,tetapi tidak membayarnya adalah satu masalah..